featured Slider

Wenyeviti wa mitaa waandikiwa barua kuhusu Covid-19

WATOTO WATAKIWA KUFUNDISHWA KUNAWA MIKONO NYUMBANI

Mtoto sara asema Wewe ni shujaa wangu sehemu ya kwanza

Hali ilivyo kata ya bigwa Morogoro dhidi ya Covid-19

Kitabu maalumu cha watoto watakavyo epuka corona duniani

Waumini epukeni corona kwa kufanya ibaada zenu mkiwa nyumbani

Shule za Mwisa, Bugango na Mabale za pewa msaada wa madawati100.

All rights reserved Tanzania Kids Time | Developed by EDUMEK