Advertisement

Responsive Advertisement

Navigation Menu

mpango wa elimu wkuwafikia watoto wengi zaidi kwa njia ya radio.


Shule ya redio ni shule, iwe ni darasa la kawaida au chini ya mti, linatumia redio kutangaza masomo ya shule kulingana na masomo ya kitaifa. Redio pia hutumiwa kusaidia waalimu kuboresha au kuboresha ujuzi wao wa kufundisha.
   Shule ya redio haijitegemea jengo la kimwili - inaweza kuwa chini ya kivuli cha mti ikiwa hakuna nafasi nyingine ya kukutana. Shule ya redio ni bure, na hauhitaji watoto kuvaa sare. Kwa sababu walimu ni kwenye redio, shule ya redio haihitaji waalimu wenye mafunzo. Wanahitaji tu mtu mzima wa kujifunza kama mshauri wa darasa.
     Kwa miaka mingi rasilimali zetu kuu za jua zilizotumiwa na watoto kusikiliza masomo ya masomo ya shule kwenye vituo vya redio vya kitaifa na jamii. Hivi karibuni, Wetu Lifeplayers - ambao hujumuisha mchezaji wa vyombo vya habari hivyo masomo yanaweza kutumiwa kabla - yanatumika. Kwa Zambia na Ethiopia, kwa mfano, Lifeplayers wamebadilisha rasilimali zetu kuu katika shule. Masomo haya hayatategemea matangazo ya redio, kutoa walimu na washauri wa darasani kubadilika kwa kutumia masomo wakati ni rahisi zaidi, na ada za utangazaji wa bei hazipaswi kulipwa.
   Hatua kubwa zimefanyika katika kupata watoto maskini, na hasa wasichana, shuleni, na ongezeko la 75% tangu 1999 kwa idadi ya wanafunzi waliojiunga na ngazi ya msingi. Hata hivyo, pamoja na watoto milioni 30 ambao hawahudhuria shule, Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara bado ni nyumbani kwa zaidi ya nusu ya watoto wasio na shule duniani. UNESCO inakadiriwa kuwa walimu wapya milioni 6,2 watahitajika kufikia mwaka wa 2030 ili kufikia elimu ya msingi ya msingi. Kuzidisha tatizo ni idadi ya watu wanaoongezeka: kwa kila watoto wa shule ya msingi ya mwaka 2012, kutakuwa na 147 mwaka 2030. Hii ina maana ya kujaza posts milioni 4 zilizo wazi kwa 2030, na kujenga nafasi nyingine mpya za kufundisha milioni 2.3
"Katika kukimbilia kujaza pengo hili, nchi nyingi zinapunguza viwango, mara nyingi huwaacha walimu wapya kwa mafunzo kidogo au hakuna. Bila jitihada za pamoja, uhaba wa muda mrefu wa walimu wenye ujuzi utaendelea kukataa haki ya msingi kwa elimu ya msingi kwa mamilioni ya watoto kwa miaka mingi ijayo, "kulingana na UNESCO.Kuongezea uovu wa mwalimu aliyefundishwa ni madarasa makubwa katika nchi nyingi, mshahara mdogo wa mwalimu, na ukosefu wa vitabu  na vifaa vya shule.
                                                                                                          

Post a Comment

0 Comments