Advertisement

Responsive Advertisement

Navigation Menu

KIJIJI CHA MTIMUA BINGWA WA KUWARUSHIA MAJINI WATOTO MKOANI GEITA

Wananchi katikakijiji cha Mwingilo, Kata yaIkunguigazimkoaniGeita, wamemfukuzakijijinihapoMgangawa Jadialiyefahamikakwajina la Mohamed Luhanga, kwatuhumayakuwarushiamajinibintizao.

Wakizungumzakatikamkutanowahadhara,baadhiyawananchi Charles Sambe, RodaBupilipili, na Paul Mahugijawamesemamtuhumiwahuyoamekuwanatabiayakuwarushiamajiniwatotowaohukuakimtumiabintiyakekusambazamajinihayoilikupatapesapindianapowapamatibabu.

“hawawezikutusumbuawatu wane kijijikizimatunatakaaondokeatatupotezeamaarifakwawatotowetunapesawalizochukuawarudishe…” wamesema
Kiongoziwamilawakijijihicho, `
JohnLusugaamesemawananchiwamemkataaMtuhumiwa Mohamed kutokananakuchoshwanatabianavitendovyakevyakuvuruga Amani kwaniwapowazaziwatatuambaowalipelekataarifakatikauongozihuowakimtuhumumgangahuyowajadi.

Kwaupandewake MgangawaJadianayetuhumiwakufanyavitendohivyo Mohamed pamojanabintiyakewamekanatuhumahizokuwahawahusikinautegajiwamajinikatikakijijihichoingawauwezowakuyatoakutokakwamtuwanao.

“uwezowakuyatoamajinininao, lakinihadinifuatedawandiponimtoleemajinibintihuyuamesema” Mohamed.
HatahivyoJeshilaPolisi, lilifanikiwakufikakatikaeneohiloilikuepushamadharamakubwa, kwaniwananchiwalitakawatuhumiwahaokuyatoamajinikablahawajaondoka.

“Tutaondokanahuyu dada pamojana Mohamed, lakinininaombamuwewatulivu achene kujichukuliasheriamkononinawotemliodhurikanahuyomgangamfikekatikakituo cha polisi” amesemammojawaaskariambayejinalimehifadhiwa.

Na;NichorausLyakando, Geita

Post a Comment

0 Comments